هیئت مدیره

ردیف نام سمت به نمایندگی از
۱ آقای محمدرضا سهرائی رئیس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان
۲ آقای رضا کریم نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آتیه پگاه
۳ آقای روح الله خواجه تراب عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان
۴ آقای احمد نظری عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
۵ آقای وحید وحیدی عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.