ردیفنامسمتبه نمایندگی از
1آقاي وحید وحیدیرئیس هيئت مديرهشرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان
2آقاي رضا کریم نژادنایب رئيس هيئت مديره و مدیر عاملشرکت شیرپاستوریزه پگاه همدان
3آقای روح الله خواجه ترابعضو هيئت مديره شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان
4آقاي محمد مهدی شکریعضو هيئت مديرهشرکت صنایع شیر ایران
5آقاي سید جلال الدین شریف الحسینی عضو هيئت مديره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

دیدگاه ها بسته شده است