هیئت مدیره

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از
۱ آقای محمدرضا سهرائی رئیس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان
۲ آقای رضا کریم نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان
۳ آقای ابراهیم نظری عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
۴ آقای سید وحید وحیدی عضو هیئت مدیره شرکت شیر خشک نوزاد پگاه
۵ آقای روح الله خواجه تراب عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.