بهمن ۱۶, ۱۳۹۵

بازدید مدیرکل ومعاونین صداوسیما استان از شرکت پگاه گلستان

    به گزارش روابط عمومی :به دعوت شرکت پگاه […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵

آگهی دعوت به کار

بهمن ۶, ۱۳۹۵

انتخاب شرکت پگاه گلستان به عنوان صنعت سبز کشور

      به گزارش روابط عمومی:در هجدهمین همایش ملی […]
بهمن ۵, ۱۳۹۵

حضور پگاه گلستان در نمایشگاه صنایع غذایی وماشین آلات وابسته گرگان

به گزارش روابط عمومی :شرکت پگاه گلستان در تاریخ ۲۸ […]