دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۸۹

دریافت گواهینتامه iso 22000:2005 انتخاب سرکار خانم سوده سادات مظفری […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۹۰

افتخارات شرکت پگاه گلستان طی سال ۹۰ •  واحد صنعتی […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۹۱

افتخارات شرکت «پگاه گلستان » سال ۹۱ – لوح تقدیر […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۹۲

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان  : – کسب عنوان واحد […]