تیر ۹, ۱۳۹۷

بازدید وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی از شرکت پگاه گلستان

به گزارش روابط عمومی:افتتاح همزمان پروژه های طرح اتوماسیون خطوط […]
تیر ۱, ۱۳۹۷

بازدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت پگاه گلستان

به گزارش روابط عمومی: دکتر تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی […]
خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

مناقصه خرید سیستم اطفا حریق

خرداد ۲۳, ۱۳۹۷

آگهی مناقصه خرید نمک