فروردین ۲۷, ۱۳۹۷

بازدید مدیر کل بازرسی استان از شرکت پگاه گلستان

بازدید مدیرکل سازمان بازرسی استان از شرکت پگاه گلستان به […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۷

برگزاری نمایشگاه بهاره با حضور شرکت پگاه گلستان

برگزاری نمایشگاه بهاره با حضور شرکت پگاه گلستان به گزارش […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۷

“دیدار صمیمانه مدیرعامل پگاه گلستان با مهندس علیزاد مدیرعامل سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۱ پگاه گلستان”

“دیدار صمیمانه مدیرعامل پگاه گلستان با مهندس علیزاد مدیرعامل سال […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۷

انتخاب پگاه گلستان به عنوان صادر کننده نمونه استان در سال ۹۶

برگ زرین دیگری بر افتخارات پگاه گلستان افزوده شد……. دریافت […]