هیئت مدیره

هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از
۱ آقای محمد بزم آرا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۲ آقای روح الله خواجه تراب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت وصنعت دامپروری پگاه فارس
۳ خانم  مهرنوش امجدی گلپایگانی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان
۴ آقای حمید غفوریان عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
۵ آقای محمدرضا سهرائی عضو هیئت مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه لرستان
۶ خانم مهناز خدایی عضو هیئت مدیره شرکت خشک نوزاد پگاه