هیئت مدیره

هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از
۱ آقای روح الله خواجه تراب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت وصنعت دامپروری پگاه فارس
۲ خانم  مهرنوش امجدی گلپایگانی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان
۳ آقای حمید غفوریان عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
۴ آقای محمدرضا سهرائی عضو هیئت مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه لرستان
۵ خانم مهناز خدایی عضو هیئت مدیره شرکت خشک نوزاد پگاه