سیستم ها

سیستم ها

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

حرکت به سوی دهکده جهانی و اقتصادجهانی رقابت بین سازمانها رافراترازرقابت های ساده محلی ساخته است.سازمانهای مختلف ازمناطق مختلف جهان بامزیت های رقابتی متفاوت دستیابی به موفقیت واز آن مهمتر تداوم موفقیت را روز به روز سخت تر از گذشته می کند.تداوم موفقیت حضور در بازار کنونی ممکن نخواهد بود مگر با ایجاد یک رابطه متقابل با مشتریان ،بهبود و تکامل مداوم سطح کیفیت محصولات وخدمات، این نیز میسر نخواهد بود مگر از طریق تمرکز برروی نیازهای مشتریان درهر یک ازفعالیت های سازمان وایجاد بهبود مداوم درهر یک از این فرآیندها .
از این روشرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان بااین تفکردرسال ۱۳۷۸گام درجهت اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 برداشته و در سال ۱۳۸۰موفق به پیاده سازی واجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001/1996 شد تا ازطریق رویکرد فرآیندی تلاش کند با ارائه یک الگوی مدیریتی مناسب به ایجاد سودآوری ازطریق دستیابی به رضایت مشتری و بهبود فرآیندها درسازمان کمک کند و با همین رویکرد درسال ۱۳۸۱ به ویرایش این سیستم به ISO9001/2000 ودرسال ۱۳۸۶ به ویرایش سیستم به ISO9001/2008 ارتقاع داد .
نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 شامل :
محدوده و دامنه کاربرد
مراجع الزامی
تعاریف واصطلاحات
سیستم مدیریت کیفیت
مسئولیت مدیریت
مدیریت منابع
تحقق محصول
اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود

استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

دمای کره زمین درحال افزایش است. میزان ذخائر منابع طبیعی درحال کاهش و…این دغدغه های تازه بشر در آغاز هزاره سوم است. دیگر آلوده ساختن محیط زیست و ازبین بردن منابع طبیعی نه تنها نگرانی برای نسلهای بعد بلکه کابوسی است که آینده تک تک ساکنان فعلی کره زمین راتهدیدمی کند. دیگرتنها دستیابی به کیفیت وحتی رضایت مشتری برای حضوردربازارکافی نیست و مردم پذیرای سازمانهایی هستند که درکناراین دو مهم برای سلامت جامعه بشری وحفظ محیط زیست به گسترش این رویکرد بر روی کره زمین کمک کنند .
دراین راستا شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان درسال ۱۳۸۱ نسبت به پیاده سازی واجرای سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001;1996 و ارتقاء آن به ISO14001;2004 در سال ۱۳۸۳ اقدام نموده است.
نیازمندیهای سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 شامل :

دامنه کاربرد
استاندارد مرجع
واژگان و تعاریف
الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 : 2007

ایمنی و بهداشت جزء اولین نیازهای هر انسان به حساب می آید بسیاری نیاز به این دو را مقدم بر نیازهای فیزیولوژیک چون خوردن و آشامیدن می دانند. بدیهی است بدون وجود بستری که ایمنی وبهداشت شغلی را در محیط کار تضمین کند، امکان تولید و ارائه خدمت در شرایط بهره ور دور از دسترسی خواهد بود. عدم وجود ایمنی و بهداشت در محیط های کاری از یک سو هزینه های فراوانی از جهات اخلاقی ،مسئولیت اجتماعی و مالی برای کارفرمایان دارد، ازسوی دیگر باعث ازدست رفتن سلامت روحی وجسمی وکاهش انگیزه کارکنان سازمانها می شود .
دراین راستا شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان درسال ۱۳۸۷ نسبت به پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001;2007 نموده است
الزامات سیستم مدیریت ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001;2007 شامل :

دامنه کاربرد
انتشارات مرجع
واژگان وتعاریف
الزامات سیستم مدیریت ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای

سیستم IMS

در راستای اهداف شرکت و مدیریت بهتر سیستم های استقرار یافته و بهینه سازی و تلفیق روش ها و دستورالعمل های موجود و ارتقاء کیفی ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان درسال ۱۳۸۷ نسبت به ادغام ویکپارچه سازی چهاراستاندارد سیستم های مدیریتی شامل : OHSAS 18001 : 2007 ، ISO14001:2004 ، ISO 9001 : 2008 ، ISO22000:2005 اقدام نموده است .

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000

مواد غذایی و تغذیه سالم بعنوان یکی از نیازهای اولیه انسان در بدو تولد به حساب می آید بطوری که از دوران نخستین تهیه غذا برای بشریت یکی ازمهمترین و ضروری ترین عامل ادامه حیات بوده است و سپس با افزایش جمعیت این دغدغه هر روز بیشتر و بزرگتر شده است البته درزمان فعلی تهیه غذای سالم وبهداشتی خود مزید بر علت شده است و با پیشرفت تکنولوژی به نظر هر روز این مهم سخت تر می شود عدم وجود ایمنی و بهداشت در مواد غذایی می تواند تاثیرات مخربی بر روی سلامتی جوامع بشری داشته باشد که این مسئله وظیفه همه دست اندرکاران و متخصصان را دوچندان می کند .
دراین راستا شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان درسال ۱۳۸۹ نسبت به پیاده سازی واجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت موادغذایی ISO22000;2005 نموده است تا سهمی هر چند کوچک در تهیه و ارائه غذای ایمن و سالم داشته باشد .
الزامات سیستم مدیریت ایمنی مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 شامل :

دامنه کاربرد
استاندارد مرجع
اصطلاحات و تعاریف
سیستم مدیریت ایمنی غذا
مسئولیت مدیریت
مدیریت منابع
طرح ریزی و تحقق محصولات ایمن
صحه گذاری ،تصدیق و بهبود سیستم مدیریت کیفیت ایمنی غذا

۵S

پدیده ۵s در ژاپن بعنوان دریچه ای به دنیای کیفیت محیط کار و فعالیت مطرح گردید. این موضوع قبلاًً در آمریکا به عنوان House keeping طراحی گردیده بود. غربیها با این مقوله بعنوان معیارهای خانه داری صنعتی در واحدهای صنعتی که ویژگیهای تولید در آن ایجاب می کند برخورد نمودند . اما ژاپنی ها این معیارها را به همه صنایع و این مقوله صنعتی را با خصلت های موجود فرهنگی تطبیق داده و به نام ۵s تغییر نام دادند .
این پدیده به مانند سایر موضوعات روز مانند ISO 9000 , ISO 14000 و … مدتی است که وارد کشورمان شده است و شرکت های ایرانی درگیر ودار اجرا و یا نگهداری آن می باشند. با توجه به این نگرش نیاز به تدوین استاندارد مشخص برای نظام آراستگی یا ۵s بسیار مملوس می باشد بطوریکه :
الگوی مطرح شده در این استاندارد نمایانگر شکلی از سیستم نظام آراستگی که بوسیله آن سازمان بتواند توانایی خود را در بهبود شرایط روش های انجام کار و محیط فعالیت و دلپذیر شدن آن به اثبات برساند . این استاندارد نیازمندیهای سیستم مدیریت آراستگی را مشخص می نماید و به نحوی تدوین شده است که در تمام سازمانها از هر نوع و اندازه ای کاربرد داشته باشد و شرایط گوناگونی جغرافیایی ، فرهنگی و اجتماعی را در برگیرد .
۵s از جمله سیستمهایی است که طبق نظر بسیاری از صاحبنظران ، پایه اولیه و سنگ بنای سایر سیستمهای کیفیتی و بهره وری مانند FQM ، HSE و … میباشد . هدف اصلی ۵s بهسازی فرآیندهای سازمان و حذف اتلاف ها میباشد . از اینرو این سیستم یکی از مهمترین ارکان دستیابی به بهبود مستمر (Kaizen) در شرکتها نیز میباشد . ۵s فضایی مناسب ، بهره ور، فعال، زیبا، شاد و ایمن در محیط کار ایجاد می نماید. علاوه براین تداوم پیاده سازی ۵s موجب شکل گرفتن تصویری بهتر از شرکت در ذهن مشتریان شده و فرصتهای تجاری روز افزونی برای محصولات آن فراهم مینماید .
دراین راستا شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان درسال ۱۳۸۶ نسبت به پیاده سازی واجرای سیستم ۵S اقدام نموده است. تا بتواند با پیاده سازی این سیستم تصویری بهتر از شرکت در ذهن مشتریان ایجاد نماید و ازفرصت های تجاری برای عرضه محصولات خوداستفاده نماید .
تعریف ۵s واجزای آن :
۵s سیستمی است برای بهسازی و آراستگی محیط کار و فنی است که به منظور برقراری و حفظ فضای کیفیتی و همچنین پیشگیری از اتلاف منابع در یک سازمان به کار گرفته میشود و وجه تسمیه آن پنج کلمه ژاپنی به شرح ذیل می باشد :

SEIRI پاکسازی
SEITON نظم و ترتیب
SEISO نظافت
SEIKETSU حفظ و نگهداری(استانداردسازی )
SHITSUKE انظباط و فرهنگ ساماندهی

پاکسازی : پاکسازی به معنای جدا کردن اقلام ، اوراق و اطلاعات لازم و کاربردی از غیر آن و دور نمودن غیر لازم ها و غیر کاربردی ها از محیط کار و همچنین تعمیر، تعویض یا تصحیح نواقص و معایب می باشد.
نظم و ترتیب : نظم و ترتیب به معنای مرتب کردن اقلام ، اوراق و اطلاعات و تعیین جای مناسب برای آنان ، به نحوی که با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند ، می باشد بطور خلاصه استقرار منظم ماشینها و اشیاء برای دستیابی سریع به آنها است .
نظافت : نظافت به معنای پیشگیری از کثیفی و پاکیزه نگهداشتن محیط ، اموال و افراد و حذف یا کنترل آلاینده ها می باشد .
حفظ و نگهداری : حفظ و نگهداری به معنای تداوم ، استاندارد سازی و حفظ وضع مطلوب ناشی از اجرای سه اصل اول و رعایت ایمنی در کار میباشد .
انظباط و فرهنگ ساماندهی : این اصل به معنای آموزش کاربردی مفاهیم ۵S به تمامی کارکنان ، جلب مشارکت عمومی و تدوین، ابلاغ و اجرای مقررات سازمان است.

آزمایشگاه آکرودیته همکار استاندارد
به منظور ارتقاء سطح علمی و تبادل نظر و هماهنگی با موسسه استاندارد در زمینه یکسان سازی روش های آزمون شرکت پگاه گلستان اقدام به اخذ گواهینامه آکرودیته و همکار از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گلستان نموده است.