صادرات

صادرات

هدف از صادرات :

افزایش و توسعه فروش و همچنین استفاده از ظرفیت های خالی تولید.
اعتلای برند ایرانی پگاه در سطح سایر کشور های همسایه.
معرفی دانش ، صنعت و تولید ایرانی به سایر کشور های همسایه.

مزیت فروش صادراتی:

پوشش هزینه های تولید و توزیع از طریق بازارهای خارجی .
افزایش تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت جهت تولید صادراتی.
استفاده بهینه از توان تخصصی کارشناسان شاغل در شرکت .
بهبود روابط فیمابین با کشورهای همسایه به دلیل نیاز به محصولات این کشور.

بازارهای هدف :

با توجه به بالا بودن هزینه های حمل و توزیع ، بازار های هدف این شرکت کشورهای همسایه به ویژه عراق ، افغانستان ، تاجیکستان و …. می باشند.

محصولات صادراتی :

بر اساس ذائقه مصرف کنندگان در هر کشور محصولات صادراتی برای هر کشور متفاوت است .
عمده محصولات صادراتی این شرکت شامل موارد ذیل می باشد .

انواع شیر ساده
انواع شیر طعم دار ( شامل شیر عسل ، موز، کاکائو و … )
انواع خامه ساده
انواع خامه طعم دار ( خامه عسل و کاکائو )
انواع ماست کم چرب
انواع ماست پرچرب
انواع ماست خامه ای
انواع پنیر
انواع دوغ
شیر خشک صنعتی
انواع پودر آب پنیر