محیط زیست

کاهش آلودگی محیط زیست و حفظ شرایط بهینه زیست محیطی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان علاوه بر توجه به رعایت الزامات و استاندارد های مرتبط با محصول- فرایند به حفظ محیط زیست و رعایت الزامات و استاندارد های زیست محیطی نیز توجه ویژه دارد.بدین ترتیب که سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2000 را در سال ۱۳۸۰ مستقر و در سال ۱۳۸۳ به ISO14001:2004 ارتقاء داده است.
همچنین علاوه بر رعایت الزامات استاندارد ، در راستای بهبود حدود قابل قبول و سیستم گام برداشته و در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۷ به عنوان صنعت سبز از سوی سازمان حفاطت محیط زیست استان گلستان، انتخاب شده است.همچنین در سال ۱۳۸۷ به عنوان صنعت برگزیده سبز از سوی سازمان حفاطت محیط زیست ایران، انتخاب شده است.اخذ گواهینامه ها و افتخرات مذکور در راستای اقدامات ذیل محقق گردید.

گازسوز نمودن سوخت مصرفی به جای سوخت مایع مازوت در سال ۱۳۷۸
احداث کارخانه پودر آب پنیر جهت بازیافت آب پنیر در سال ۱۳۷۸
استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001;1996 در سال ۱۳۸۱ و ارتقاء آن به ISO14001;2004 در سال ۱۳۸۳
توسعه سیستم تصفیه فاضلاب شامل یک مخزن متعادل ساز و دو راکتور بی هوازی از نوع UASB در سال ۱۳۸۲
اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی و عوامل زیان آور کار توسط آزمایشگاه های معتبر سازمان محیط زیست به صورت سالانه
ایجاد فضای سبز به مقدار ۵۰۰۰ متر مربع
تهیه دو دستگاه هوادهی سطحی برای سیستم فاضلاب جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی صوتی
راه اندازی و نصب فیلتر شنی در خروجی فاضلاب
نصب پمپ دوزینگ کلر زنی
اتوماسیون CIP که منجر به کاهش مصرف منابع انرژی می گردد.
جمع آوری روغن های ضایعاتی و عدم تخلیه به فاضلاب و فروش آنها به کارخانجات تصفیه روغن صنعتی
کنترل در کاهش کلر باقیمانده در پساب خروجی
ساخت کانال جهت برگشت پودر از خروجی اگزوز شیرخشک
خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور جهت کاهش مصرف انرژی برق
اطلاع رسانی جهت حفظ محیط زیست و مشارکت مردمی و برگزاری مسابقات مرتبط
انجام اقداماتی از قبیل نصب اینورتور و ترموستات بر روی دستگاه ها و فن کوئل ها جهت کنترل مصرف انرژی برق.

تصفیه فاضلاب پگاه گلستان

همانطور که می دانیم با رشد مراکز صنعتی در دهه های اخیر و افزایش بار آلودگی صنعتی و آسیب دیدگی محیط زیست ،پگاه گلستان با عنایت به اصول توسعه پایدار ، محافظت از محیط زیست را یکی از اهداف خود قرار داده است و در این راستا اصول کلی ذیل مورد نظر قرار گرفته است:

استفاده از سیستم های نوین تصفیه فاضلاب
توسعه فضای سبز از نظر کمی و کیفی
فرهنگ سازی و تلاش در جهت بهینه سازی انرژی و دستیابی به شاخص های استاندارد انرژی
جدا سازی و باز یافت مواد با ارزش فرآیندی و غیر فرآیندی و خروج آنها در کوتاهترین زمان از شرکت
اصلاح cip ها و اتوماسیون سازی آنها
تلاش در جهت ارتقای شاخص های استاندارد پساب

در بدو راه اندازی کارخانه واحد تصفیه فاضلاب از نوع لجن فعال، مورد بهره برداری قرار گرفت و به دلیل افزایش حجم فاضلاب و افزایش بار آلودگی با توجه به ورود آب پنیر استفاده از تکنولوژی بی هوازی uasb در برنامه کاری شرکت قرار گرفت و پس از انجام مطالعات و احداث رئاکتور ، واحد UASB در سال ۸۲ به بهره برداری رسید و در حال حاضر فرآیند تصفیه فاضلاب به صورت ذیل می باشد :
فاضلاب خام > ایستگاه پمپاژ > آشغالگیر > متعادل ساز > Uasb > استخر هوادهی > استخر ته نشینی > هاضم > مخزن آبیاری > فیلتر شنی > کلر زنی

استخر های هوازی :

استخر هوازی در سابق با استفاده از بلوئر های موجود هوادهی عمقی می شد ولی به جهت مصرف بالای انرژی الکتریکی ، در حال حاضر از بلوئر جهت سیرکولاسیون لجن فعال استفاده می گردد و هوادهی استخر ها با ۴ دستگاه همزن های سطحی که در سالهای ۸۶ و ۸۷ خریداری شده است انجام می گیرد .
در حال حاضر به طور متوسط فاضلاب به مقدار ۹۰۰ متر مکعب با cod ، ۲۰۰۰ppm وارد تصفیه فاضلاب می گردد و بعد از تصفیه بیولوژیکی بی هوازی و هوازی و گند زدائی با COD و BOD به ترتیب ۷۰ و ۴۰ از سیتم خارج می گردد .فضای سبز کارخانه حدود ۴۰۰۰ متر مربع می باشد که از پساب تصفیه شده جهت آبیاری آن استفاده می گردد .