افتخارات

دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۸۹

دریافت گواهینتامه iso 22000:2005 انتخاب سرکار خانم سوده سادات مظفری بعنوان مسئول نمونه کنترل کیفیت صادر کننده نمونه استان
دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۹۰

افتخارات شرکت پگاه گلستان طی سال ۹۰ •  واحد صنعتی نمونه استان •  تقدیر از سوی مدیر عامل صنایع شیر و مدیر عامل شرکت بازرگانی بعنوان شرکت نوآور در ارائه محصولات صادراتی •  تقدیر از سوی مدیر عامل صنایع شیر و مدیر عامل شرکت بازرگانی بابت صادرات پایدار
دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۹۱

افتخارات شرکت «پگاه گلستان » سال ۹۱ – لوح تقدیر در اجلاس شورای بین المللی تجار خزر ICBC – لوح تقدیر بابت کنترل و کاهش آلودگی محیط زیست
دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۹۲

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان  : – کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان – واحد نمونه استاندارد استانی